Samarbeidsfora

  • Diskos

    14.03.2019 Diskos National Data Repository (NDR) blei oppretta og utforma av Oljedirektoratet (OD) og oljeselskapa representert på norsk kontinentalsokkel i 1995.

  • FORCE

    14.03.2019 Alle de store selskapene er med i FORCE. Forumet har ambisjon om å synliggjøre muligheter for økt oljeutvinning og være pådriver på tvers av utvinningstillatelsene.

  • EPIM

    14.03.2019 EPIM utnytter og stiller til rådighet it-løsninger for best mulig informasjonsflyt mellom myndigheter og rettighetshavere på norsk sokkel.

Neste