Invitasjoner til konferanser og andre arrangementer

Vi ber om at alle invitasjoner til seminarer, konferanser, ekskursjoner og arrangementer går til OD som virksomhet, og ikke til den enkelte ansatte.

Invitasjonene kan sendes til postboks@npd.no.

Oljedirektoratet er opptatt av å ha høy integritet og tillit både hos de virksomheter som forvaltningen omfatter og i samfunnet generelt.

Som del av den statlige forvaltningen omfattes ODs virksomhet av statens etiske retningslinjer, blant annet Kommunal- og moderniseringsdepartementets «Veileder om gaver i tjenesten».

Vi har i tillegg utarbeidet egne interne retningslinjer som regulerer våre ansattes mulighet for å delta på ulike arrangementer.

Ved spørsmål om gaver og invitasjoner, kontakt lederassistenten for oljedirektøren, Anne Cathrine Bøe Galta.

 

Oppdatert: 08.12.2021