Tilgjengelighetserklæring

Alle skal ha like muligheter til å bruke NPD.no. Vårt mål er å gjøre innholdet så tilgjengelig som mulig for alle brukere.

Kommunikasjonslaget i Oljedirektoratet er ansvarlige for www.npd.no. Vi følger retningslinjene Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) (eksternt nettsted).

Vi skal

 • Opprettholde og videreutvikle et tilgjengelig nettsted.
 • Se til at nettstedet oppnår minst nivå AA i WCAG 2.0.
 • Tilpasse innhold og funksjonalitet slik at det oppfyller nye krav i WCAG 2.1.
 • Følge forskrift om universell utforming av IKT.
 • Inkludere universell utforming i valget av tredjepartssystemer og oppgraderinger av eksisterende systemer.

Denne erklæringen gjelder ikke subdomener.

Tilgjengelighetsprinsippene vi følger

 • Vi har regelmessige arbeidsøkter for å rette opp WCAG-feil.
 • Vi har et klart og tydelig språk.
 • Nettsidene er kodet slik at det er mulig å lese opp innholdet med skjermlesere.
 • Du kan forstørre teksten i nettleseren din.
 • Vi skal oppfylle kravene til fargekontraster, overskrifter og lenker.
 • Alle bilder har alt-tagg.

Si ifra om manglende tilgjengelighet

Er det noe som ikke fungerer som det skal, eller skriver vi på en måte som gjør at det vanskelig å forstå? 

Vi setter stor pris på tilbakemeldinger om tilgjengelighet!

Oppdatert: 19.09.2022