Regelverk

Oljedirektoratet-14-1920

Det sentrale regelverket for ressursforvaltningen er petroleumsloven og petroleumsforskriften og andre underliggende forskrifter. Dette inkluderer også Oljedirektoratets egne forskrifter.

Annet sentralt regelverk innenfor området til ressursmyndighetene er blant annet regelverk om lagring og transport av CO2 og vitenskapelig utforskning og undersøkelse av andre undersjøiske naturforekomster enn petroleumsforekomster.
 
Her finner du en oversikt over det regulatoriske rammeverket i form av lover, forskrifter og veiledninger. I tillegg finner du informasjon om rapportering og søknader og Oljedirektoratets høringer.
 
 
 

 

Kontakt

Torhild Skumlien Nilsen

Tlf: 51 87 65 60

Kristine Stephansen Raunehaug

Tlf: 51 87 67 48

Oppdatert: 21.05.2021

Kontakt

Torhild Skumlien Nilsen

Tlf: 51 87 65 60

Kristine Stephansen Raunehaug

Tlf: 51 87 67 48