Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Forskrifter

Her finner du det sentrale regelverket for ressursforvaltningen i petroleumsvirksomheten og for lagring og transport av CO2 på kontinentalsokkelen innenfor Olje- og energidepartementets og Oljedirektoratets myndighetsområde – fordelt på lover, overordnede forskrifter og forskrifter fastsatt av Oljedirektoratet.

Lenker til Lovdata


Oljedirektoratets forskrifter


Stortingsvedtak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oppdatert: 14.03.2019