Høring – forslag til endringer i ressursforskriften

Oljedirektoratet fremlegger med dette forslag til endringer i forskrift om ressursforvaltning i petroleumsvirksomheten (ressursforskriften) med merknader til offentlig høring.

Høringsfrist er 1. november 2020.

Høringskommentarer kan sendes på e-post til Oljedirektoratet: postboks@npd.no og merkes «rf-høring».

Høringsinformasjon

Notat

Høringsnotat, 15. september 2020 (word)

Høringsnotat, 15. september 2020 (pdf)

Utkast

Høringsutkast, 15. september 2020 (word)

Høringsutkast, 15. september 2020 (pdf)

 

Oppdatert: 16.09.2020