Høring – forslag til ny måleforskrift

Oljedirektoratet fremlegger med dette forslag til ny forskrift om fiskal måling i petroleumsvirksomheten (måleforskriften) med veileder til offentlig høring.

Høringsfrist er 1. oktober 2022.

Høringskommentarer kan sendes på e-post til Oljedirektoratet;

postboks@npd.no og merkes «måleforskrift-høring».

Høringskommentarene vil være offentlig tilgjengelige på denne siden.

Høringsinformasjon:

Høringssvar:

Justis- og beredskapsdepartementet

Wintershall Dea Norge (WDN)

Kjetil Grytnes

Miljødirektoratet

 

Oppdatert: 23.09.2022