Høring – veileder for tolkede data

Oljedirektoratet fremlegger med dette forslag til veileder for tolkede data til offentlig høring.

Høringsfrist er 21. januar 2022.

Høringskommentarer kan sendes på e-post til Oljedirektoratet: postboks@npd.no

Oppdatert: 10.12.2021