Høring av forslag til forskrifter

Oljedirektoratet fremlegger med dette forslag til forskrift om ressursforvaltning i petroleumsvirksomheten (ressursforskriften) og forskrift om materiale og dokumentasjon ved utnyttelse av undersjøiske reservoarer på kontinentalsokkelen til lagring av CO2 (forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2) til offentlig høring.

Samtidig fremlegges Olje- og energidepartementets forslag til endring av forskrift om lagring og transport av CO2 på sokkelen til høring. Høringsfrist er 2. oktober 2017.

Høringskommentarer merkes henholdsvis «rf-høring» og «CO2-høring» og sendes på e-post til Oljedirektoratet; postboks@npd.no

  • Høringsnotat for ressursforskriften; pdf-format
  • Høringsutkast for ressursforskriften; pdf-formatword-format
  • Høringsnotat for forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 og forskrift om lagring og transport av CO2 på sokkelen; pdf-format
  • Høringsutkast for forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2;
    pdf-format - word-format
  • Høringsutkast for forskrift om lagring og transport av CO2 på sokkelen;
    pdf-format - word-format

Oppdatert: 14.03.2019