Høring om indeksregulering av arealavgiftsatser

Oljedirektoratet har sendt forslag til justering av arealavgiftsatsene for utvinningstillatelser tildelt i medhold av 1972-resolusjonen og petroleumsloven på høring til berørte parter.

Utgangspunktet for justeringen er Statistisk sentralbyrå (SSB) konsumprisindeks. Satsene i petroleumsforskriften § 39 første ledd foreslås justert med 11,49 % gjeldende fra 1.1.2019. De nye satsene er beregnet til å øke:

  • Første år: fra kr 34 000 pr km2 til kr 38 000 pr km2 pr år
  • Andre år: fra kr 68 000 pr km2 til kr 76 000 pr km2 pr år
  • Tredje år: fra kr 137 000 pr km2 til kr 153 000 pr km2 pr år
  • Etterfølgende år: fra kr 137 000 pr km2 til kr 153 000 pr km2 pr år

Høringsfristen er 5.10.2018. Eventuelle merknader kan sendes til postboks@npd.no.

Oppdatert: 23.03.2023