Høringer

 • Høring – veileder for tolkede data

  10.12.2021 Oljedirektoratet fremlegger med dette forslag til veileder for tolkede data til offentlig høring.

 • Høring – forslag til endringer i ressursforskriften

  16.09.2020 Oljedirektoratet fremlegger med dette forslag til endringer i forskrift om ressursforvaltning i petroleumsvirksomheten (ressursforskriften) med merknader til offentlig høring.

 • Høring av forslag til forskrifter

  14.03.2019 Oljedirektoratet fremlegger med dette forslag til forskrift om ressursforvaltning i petroleumsvirksomheten (ressursforskriften) og forskrift om materiale og dokumentasjon ved utnyttelse av undersjøiske reservoarer på kontinentalsokkelen til lagring av CO2 (forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2) til offentlig høring.

 • Høring – indeksregulering av arealavgiftsatser

  14.03.2019 Oljedirektoratet har sendt forslag til justering av arealavgiftsatsen for utvinningstillatelser tildelt i medhold av 1965-resolusjonen på høring til berørte parter.

 • Høring om indeksregulering av arealavgiftsatser

  14.03.2019 Oljedirektoratet har sendt forslag til justering av arealavgiftsatsene for utvinningstillatelser tildelt i medhold av 1972-resolusjonen og petroleumsloven på høring til berørte parter.

Neste