Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Høringer

  • Høring av forslag til forskrifter

    14.03.2019 Oljedirektoratet fremlegger med dette forslag til forskrift om ressursforvaltning i petroleumsvirksomheten (ressursforskriften) og forskrift om materiale og dokumentasjon ved utnyttelse av undersjøiske reservoarer på kontinentalsokkelen til lagring av CO2 (forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2) til offentlig høring.

  • Høring – indeksregulering av arealavgiftsatser

    14.03.2019 Oljedirektoratet har sendt forslag til justering av arealavgiftsatsen for utvinningstillatelser tildelt i medhold av 1965-resolusjonen på høring til berørte parter.

  • Høring om indeksregulering av arealavgiftsatser

    14.03.2019 Oljedirektoratet har sendt forslag til justering av arealavgiftsatsene for utvinningstillatelser tildelt i medhold av 1972-resolusjonen og petroleumsloven på høring til berørte parter.