Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Retningslinjer for tilintetgjøring av materiale og opplysninger (data)

Tilintetgjøring av materiale og opplysninger (data) som kan ha betydning for ressursforvaltningen er regulert i forskrift til lov om petroleumsvirksomhet (petroleumsforskriften) §55 siste ledd:

§55. Oppbevaringsplikt

Rettighetshaver skal oppbevare materiale og opplysninger som er nødvendige for å sikre at departementet kan etterprøve om petroleumsvirksomheten utøves i samsvar med regelverket så lenge de gir nødvendig informasjon om petroleumsvirksomheten.

Dersom operatøren ønsker å tilintetgjøre materiale eller opplysninger som kan ha betydning for ressursforvaltningen, skal Oljedirektoratet ha tilsendt en oversikt over materiale og opplysninger før tilintetgjøring og kan innen rimelig tid etter at oversikten er mottatt, pålegge vederlagsfri overlevering eller videre oppbevaring. Ved overlevering skal tilstrekkelig dokumentasjon over materiale og opplysninger inkluderes.

Operatører som ønsker å tilintetgjøre materiale eller opplysninger som kan ha betydning for ressursforvaltningen må før tilintetgjøring sende inn en oversikt til Oljedirektoratet (OD) på skjema S-6. Oversikten sendes til postboks@npd.no.

OD vil foreta en konkret vurdering av hvorvidt slikt materiale eller opplysninger kan tilintetgjøres. Tabellen under gir en veiledning for hvordan OD normalt vurderer enkelte typer saker. Listen er ikke uttømmende:

Last ned tabellen: Veiledning vurdering av tilintetgjørelse

Oppdatert: 14.03.2019