Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Sluttrapportering og funnevalueringsrapport

I henhold til ressursforskriften paragraf 30 med merknader skal det seinest seks måneder etter avsluttet boring rapporteres følgende:

  1. Sluttrapport/ Final well report - gjelder alle brønner og sendes direkte til Diskos-operatøren.
  2. Funnevalueringsrapport/ Discovery evaluation report - gjelder bare funnbrønner og sendes direkte til Diskos-operatøren.
  3. Prognose/Resultat skjema i excel-format gjelder bare undersøkelsesbrønner og sendes direkte til OD som vedlegg i epost til postboks@npd.no

En beskrivelse av innhold i henholdsvis sluttrapport og funnevalueringsrapport er gitt i merknaden til ressursforskriften paragraf 30.

Øvrige brønnrapporter som skal lastes til Diskos innen seks måneder etter at brønnen er avsluttet, er listet på ODs regelverkssider under ‘Guidelines for reporting well data to authorities after completion – Blue book’, seksjon 6. REPORTS AND DATASETS.

I tillegg finnes en oversikt i vedlegg ‘Table A1’, som viser hvordan rapporteringen skal navngis samt hvilke strukturer og formater som aksepteres. Rapporteringen er avhengig av hvilke målinger som er utført og er således ikke begrenset til denne listen.
 

Oppdatert: 03.04.2019