Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Publiserte rapporter etter paragraf 14 Forskrift om andres bruk av innretninger

Tabellen under viser rapporter etter paragraf 14. Rapporteringen skal inneholde elementer fra forhandlingsprosessen og de viktigste avtalevilkårene.

Oljedirektoratet (OD) har en gjennomgang av innkommet rapportering i forhold til skjema som er utformet av departementet, og forskriftens intensjon. OD tar ikke ansvar for rapporteringens innhold, herunder om rapporteringen er i samsvar med de inngåtte avtalene. OD mottar normalt ikke avtaler.

Om ikke annet er oppgitt (se merknad), er publisert rapport nøyaktig som innrapportert til OD.

  Avtale Felt / Infrastuktur
Eiers innretninger
Felt / Infrastuktur
Brukers innretninger
Publisert Merknad
43 Avtale (PDF) Gullfaks Unit Tordis PL 089 21.02.2020 Endring nr 9 til gjeldende avtale om tie-in og prosessering: fuel-allokering. Gyldig fra 31.10.2019
42 Avtale (PDF) Gullfaks Unit Gimle Unit 21.02.2020 Endring nr 3 til gjeldende avtale om boring, tie-in og prosessering: fuel-allokering. Gyldig fra 17.10.2019
41 Avtale (PDF) Gullfaks Unit Sindre Unit 21.02.2020 Endring nr 1 til gjeldende avtale om boring, tie-in og prosessering: fuel-allokering. Gyldig fra 17.10.2019
40 Avtale (PDF) Gullfaks Unit Visund Sør 21.02.2020 Endring nr 3 til gjeldende avtale om tie-in og prosessering: fuel-allokering. Gyldig fra 24.10.2019
39 Avtale (pdf) Gjøa PL 418 Nova 10.05.2019 Gyldig fra 07.05.2018
38 Avtale
(pdf)
Gullfaks PL 193
Nøkken
04.12.2018 Gyldig fra 31.10.2018
37 Avtale
(pdf)
Skogul Alvheim 01.03.2017 Gyldig fra
13.12.2017
36 Avtale
(pdf)
Skogul Vilje 01.03.2017 Gyldig fra
13.12.2017
35 Avtale
(pdf)
Snorre Vigdis 30.01.2018 Gyldig fra
22.12.2017
34 Avtale
(pdf)
Gullfaks Vigdis 30.01.2018 Gyldig fra
22.12.2017
33 Avtale
(pdf)
Hyme Fenja 09.01.2018  
32 Avtale
(pdf)
Njord Fenja 09.01.2018  
31 Avtale
(pdf)
Ula Oda 18.08.2017  
30 Avtale
(pdf)
Maria Kristin 20.03.2017 04.05.2015
29 Avtale
(pdf)
Maria Åsgard 20.03.2017 04.05.2015
28 Avtale
(pdf)
Maria Tyrihans 20.03.2017 04.05.2015
27 Avtale
(pdf)
Maria Heidrun 20.03.2017 04.05.2015
26 Avtale
(pdf)
Oseberg transport-system,
Sture LPG
cavern
Oseberg
(skipere)
Tune
(skipere)
Vestprosess
DA
26.10.2016 Bruker-
avtale
med
gyldighet
fra
01.01.2016
25 Avtale
(pdf)
Oseberg
transport-
system
Veslefrikk
(skipere)
19.10.2015 Ny
standard-
avtale
OTS
fra
01.01.2015
24 Avtale
(pdf)
Oseberg
transport-
system
Tune
(skipere)
26.10.2016 Oppdatert standardavtale OTS fra 1.1.2016
Revisjon / Endring nr Oseberg transportsystem - Tune (skipere)
Endring 1: Erstatter avtale publisert 19.10.2015
23 Avtale
(pdf)
Oseberg
transport-
system
Troll
(skipere)
19.10.2015 Ny
standard-
avtale
OTS
fra
1.1.2015
22 Avtale
(pdf)
Oseberg
transport-
system
Svalin
(skipere)
19.10.2015 Ny
standard-
avtale
OTS
fra
1.1.2015
Revisjon / Endring nr Oseberg transportsystem - Svalin (skipere)
Endring 1: Erstatter avtale av 28.06.12 publisert 18.08.2014.
21 Avtale
(pdf)
Oseberg
transport-
system
Oseberg
(skipere)
26.10.2016 Oppdatert standardavtale OTS fra 1.1.2016
Revisjon / Endring nr Oseberg transportsystem - Oseberg (skipere)
Endring 1: Erstatter avtale publisert 19.10.2015
20 Avtale
(pdf)
Oseberg
transport-
system
Ivar Aasen
(skipere)
19.10.2015 Ny
standard-
avtale
OTS
fra
1.1.2015
19 Avtale
(pdf)
Oseberg
transport-
system
Grane
(skipere)
19.10.2015 Ny
standard-
avtale
OTS
fra
1.1.2015
18 Avtale
(pdf)
Oseberg
transport-
system
Edvard Grieg
(skipere)
19.10.2015 Ny
standard-
avtale
OTS
fra
1.1.2015
17 Avtale
(pdf)
Oseberg
transport-
system
Brage
(skipere)
19.10.2015 Ny
standard-
avtale
OTS
fra
1.1.2015
16 Avtale
(pdf)
Oseberg
transport-
system
Svalin
(skipere)
18.08.2014 Inkluderer Sture-
terminalen
15 Avtale
(pdf)
Grane
oljerør
Svalin
(skipere)
18.08.2014  
14 Avtale
(pdf)
Grane Svalin 18.08.2014 1- erstatter publisering 13.03.2014
Revisjon / Endring nr Grane-Svalin endringer:
Avtalens navn og dato samt Avtaleparter lagt inn. Kapasitetsrett gass er redusert fra 700.000 til 400.000 Sm3/d
13 Avtale
(pdf)
Ula Oselvar 06.01.2014  
12 Avtale
(pdf)
Alvheim Bøyla 07.03.2013  
11 Avtale
(pdf)
Skrine Atla 24.04.2012  
10 Avtale
(pdf)
Heimdal Atla 24.04.2012  
9 Avtale
(pdf)
Jotun Jette 29.02.2012  
8 Avtale
(pdf)

Sleipner vest

Sleipner øst

Gudrun 29.02.2012 Noe ufullstendig. Enhetstariff er ikke oppgitt.
7

Avtale
(pdf)

Kvitebjørn Valemon 06.06.2011 Omfatter iht rapportering også innretninger nedstrøms Kvitebjørn-innretningen. KOR= Kvitebjørn oljerørledning. TOR2 = Troll oljerør II
6 Avtale
(pdf)
Heimdal Valemon 06.06.2011 På Valemonsiden (bruker) tilligger rettighetene og pliktene iht rapportering dels Valemongruppen og dels Valemonskiperne.
5 Avtale
(pdf)
Alvheim Volund 17.09.2010  
4 Avtale
(pdf)
Åsgard Morvin 29.04.2009  
3 Avtale
(pdf)
Gullfaks Gimle 30.04.2008  
2 Avtale
(pdf)
Åsgard Yttergryta 23.04.2008 OD vurderer å be om noe mer informasjon omkring denne avtalen.
1 Avtal
(pdf)
Norne Alve 23.04.2008 OD har redigert sammen informasjon fra operatør.

Eier, Bruker og Bruk er definert i forskriftens §3 Definisjoner.

 

Oppdatert: 21.02.2020