Publiserte rapporter etter paragraf 14 Forskrift om andres bruk av innretninger

Tabellen under viser rapporter etter paragraf 14. Rapporteringen skal inneholde elementer fra forhandlingsprosessen og de viktigste avtalevilkårene.

Oljedirektoratet (OD) har en gjennomgang av innkommet rapportering i forhold til skjema som er utformet av departementet, og forskriftens intensjon. OD tar ikke ansvar for rapporteringens innhold, herunder om rapporteringen er i samsvar med de inngåtte avtalene. OD mottar normalt ikke avtaler.

Om ikke annet er oppgitt (se merknad), er publisert rapport nøyaktig som innrapportert til OD.

Eier, Bruker og Bruk er definert i forskriftens §3 Definisjoner.

 

Oppdatert: 21.02.2022