Nettportalen SMIL

SMIL (SMart Interaktiv Lisensadministrasjon) er laget for å bedre kommunikasjon, rapportering og søknadsprosesser mellom selskapene og Oljedirektoratet/Olje- og energidepartementet.

Oljedirektoratet opprettet SMIL i 2015 som del av regjeringens program for å digitalisere samhandling mellom myndighetene og publikum. SMIL er fra oppstart benyttet til søknader om utsettelse av frister for gjennomføring av arbeidsforpliktelser i utvinningstillatelser.

Fra september 2017 skal SMIL også brukes til meldinger fra operatør til Oljedirektoratet/Olje- og energidepartementet om rettighetshaverenes vedtak om å gjennomføre neste del av arbeidsprogrammet, eller oppgi utvinningstillatelsen. Over tid vil SMIL bli videre utviklet med nye moduler for samhandling.

Tilgang til SMIL er i dag via en felles portal for operatørene, på L2S (Licence to Share). Det enkelte operatørselskap styrer selv brukertilgangen.

Oppdatert: 14.03.2019