Regelverkspliktig innsending av materiale og opplysninger

Oversikten viser hvilket regelverkspliktig materiale og opplysninger som skal sendes til Oljedirektoratet.

Forskrift om elektronisk kommunikasjon med og i forvaltningen åpner for elektronisk innsending, jf. paragraf 3, som sier at "Alle som henvender seg til et forvaltningsorgan kan benytte elektronisk kommunikasjon, dersom forvaltningsorganet har lagt til rette for dette, det skjer på den anviste måten og ved bruk av den elektroniske adressen som forvaltningsorganet har anvist for den aktuelle type henvendelse."

Der oversikten ikke sier noe om adressering, skal materialet sendes til hovedadressen for Oljedirektoratet postboks@npd.no. Dokumenter er oversendt dersom de blir rutet fra License2Share (L2S) til hovedadresse. Visse typer søknader og meldinger skal sendes inn via Oljedirektoratets SMIL-portal.

Det er satt formatkrav for noen typer opplysninger. Andre typer opplysninger skal også sendes i anerkjente formater. Hovedregelen er at opplysningene skal være endelige dokument.

Oljedirektoratet har krav til signatur ved meldinger til Petroleumsregisteret. Det er ikke krav til signatur for andre henvendelser.

 

Oppdatert: 06.09.2021