Oljedirektoratet

Veiledning for rapportering av seismiske data

Veiledning for rapportering av seismiske data definerer klare spesifikasjoner for rapportering av geofysiske data til norske myndigheter.

Den nåværende versjonen gir konsistente standarder for rapportering av seismiske data og relatert informasjon. Krav til andre datatyper vil bli inkludert senere, etter hvert som de blir tilgjengelige. Disse oppdaterte kravene skal gjelde for data og rapporter fra undersøkelser registrert i OD etter 1. Januar 2012 og for reprosesseringsprosjekter utført etter 1. Januar 2012.

Oppdatert: 14.03.2019